LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos pastoracinė taryba

Parapijos dvasininkai
 • Klebonas Ruslan VILKEL, tel. (5) 269 74 69
 • Vikaras Mykolas SOTNIČENKA, tel. (5) 296 77 79
 • Vikaras Marek BUTKEVIČ
Liturginė sekcija
 • Arnoldas STASIULIS, tel. 8-614 81485
 • Vanda VALINSKIENĖ, tel. (5) 279 35 71
 • Cezary TARAŠKIEVIČ 8-670 33915
Socialinės karitatyvinės veiklos sekcija
 • Audrė DAMBRAUSKIENĖ, tel. 8-614 85323
 • Bronė ZAKIENĖ, tel. 8-615 63442
Švietimo, kultūros ir šeimos sekcija
 • Jurgita BIKTIMIROVAITĖ, tel. 8-614 32352
 • Vytautas SKUODIS, tel. (5) 276 15 40
Darbo su jaunimu sekcija
 • Aurelija ŠUKELYTĖ, tel. 8-600 42955
 • Marta SURVILO 8-670 43565,
Parapijos ekonominės tarybos nariai
 • Anatolijus NAUSĖDA, tel. 8-671 58771
 • Tomas BALTUŠIS, tel. 8-686 97610
 • Jan MIEČKOVSKI, tel. 8-658 58825
 • Liudas BUČELIS, tel. 8-686 82576
 • Valerija ŠIMĖNIENĖ, tel. 8-687 40419

 

aukštyn