į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

PARAPIJOS SKELBIMAI, XXX EILINIS SEKMADIENIS (2018-10-28)
Paskelbta: 2018-10-28 12:46:10

Keičiasi kasdienių šv. Mišių laikas: nuo pirmadienio iki šeštadienio lietuvių kalba melsimės nebe 19, o 18 val.

Kviečiame ant lapelių galite užrašyti savo mirusiųjų vardus ir juos atnešti į zakristiją. Vardus skaitysime ir už mirusiuosius melsimės Vėlinių oktavos metu. Visą Vėlinių aštuondienį į šv. Mišias kviečiame ateiti 15 minučių anksčiau, nes mirusiųjų vardus pradėsime skaityti prieš šv. Mišias.

Kviečiame į zakristiją suaugusiuosius, kurie nori pasiruošti Krikštui, Komunijai ar Sutvirtinimui, taip pat jaunimą nuo 14 metų ruoštis Sutvirtinimui.

Vyksta remontai prie parapijos namų, todėl pasivedame tiek jūsų maldos, tiek ir finansinei paramai.

Paramos gavėjas: Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
Sąskaitos numeris: LT167044060001477217 SEB Bankas
Paskirtis: auka 350-ojo jubiliejaus darbams

Giesmių kūrėjus kviečiame sukurti Kalvarijų 350-ojo jubiliejaus giesmę-himną.
Išsamesnė informacija.

Praėjus mėnesiui po popiežiaus vizito, mūsų parapija vyksta į Romą padėkos piligrimystei. Paskutinę lapkričio savaitę į Romą vyksta Lietuvos vyskupai, savarankiškai nuvykus į Romą galima dalyvauti padėkos už popiežiaus piligrimystę renginiuose Romoje. Išsamesnė informacija.

aukštyn