į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

PARAPIJOS SKELBIMAI, VIEŠPATIES KRIKŠTAS, 2019-01-13
Paskelbta: 2019-01-13 20:34:27

Sausio 18–25 dienomis krikščionys kviečiami dalyvauti aštuondienyje už krikščionių vienybę. Ekumeninės pamaldos šv. Jonų bažnyčioje vyks sausio 25 d. 18.00 val.

Nuo sausio 28 d. (pirmadienio) prasidės Alfa Kursas I Komunijos vaikų tėveliams parapijos. Susitikimai vyks pirmadienio vakarais 19.00 val. Registracija zakristijoje. Alfa Kursas skirtas susipažinti su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis ir patirti gyvą maldos patirtį

aukštyn