į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Tekstų archyvas atgal

Septyni gyvenimo žodžiai
Paskelbta: 2011-12-30 23:40:06

 


Tradicija sutelkė septynis Kristaus žodžius kryžiuje. Šią Didžiąją Savaitę, šie žodžiai gali tapti dvasiniu vadovu.

Pirmasis žodis: Jėzus sako: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro“. Gyvenkime šią Šventą Savaitę su troškimu priimti atleidimą, Dievo Gailestingumą.

Antrasis žodis: Jėzus sako: „Moterie, štai tavo Sūnus“ ir mokiniui „Štai tavo Motina“. Žvelkime į Kristų, kuris patiki mus savo motinai. Įvertinkime šio pasitikėjimo didumą. Ir prašykime, kad mes pasitikėtume Juo.

Trečiasis žodis: Jėzus sako: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, dar šiandien su manimi būsi rojuje“. Leiskime, kad aidėtų mumyse šis pažadas. Tikėkime, kad prisikėlimas, mums yra pažadėtas, ne rytdienai, bet šiandienai.

Ketvirtasis žodis: Jėzus sako: „Trokštu“. Pajuskime šį troškimą, deginantį troškimą Gyvojo šaltinio savo širdyje.

Penktasis žodis: Jėzus sako: „Mano Dieve, kodėl mane apleidai?“. Nebijokime šaukti link dangaus: „Mano Dieve, kodėl tu esi toli, kodėl aš taip toli nutolęs nuo tavęs?“.

Šeštasis žodis: Jėzus sako: „Atlikta“. Klauskime savęs: link kokio išpildymo savo gyvenime aš keliauju? Ko aš noriu pasiekti? Kur link keliauju?

Septintasis žodis: Jėzus sako: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Prašykime Dievą išsižadėjimo malonės, atsisakyti viso, kas mane pavergia, patikėti visą gyvenimą Jam. Išdrįskime neieškoti būdų visur viską valdyti savo gyvenime, bet leiskime Šventajai Dvasiai mums vadovauti.
Šventos Didžiosios Savaitės!

Klebonas Virginijus Česnulevičius / 2011 balandžio 17

Iliustracija: "Nukryžiavimas" / El Grekas / Madrido Prado muziejus

Nuoroda

aukštyn