į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

VILNIAUS KALVARIJŲ ATLAIDŲ PABAIGA
Paskelbta: 2017-09-10 19:24:33
 RUGSĖJO 14 d.
 
ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO DIENA
11.30 val. Šv. Kryžiaus Relikvijos pagerbimas
12.00 val. ŠV. MIŠIOS aukotojų prie Šv. Kryžiaus Relikvijos intencijomis
19.00 val. ŠV. MIŠIOS
 
RUGSĖJO 16 d. 
 
14.30 val. KRYŽIAUS KELIAS nuo Marijos Sopulingosios koplyčios (lietuvių ir lenkų kalbomis)
17.30 val. Šv. Kryžiaus Relikvijos pagerbimas (lietuvių ir lenkų kalbomis)
18.00 val. Iškilmingos ŠV. MIŠIOS (lietuvių ir lenkų kalbomis). Celebrantas – J. Em. kardinolas A. J. Bačkis
 
RUGSĖJO 17 d.
 
ŠV. MIŠIOS SEKMADIENIO TVARKA.
PO KIEKVIENŲ ŠV. MIŠIŲ PALAIMINIMAS ŠV. KRYŽIAUS RELIKVIJA
11.30 val. Šv. Kryžiaus Relikvijos pagerbimas
12.00 val. ŠV. MIŠIOS
 
aukštyn