į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

VĖLINIŲ OKTAVOS PAMALDŲ TVARKA
Paskelbta: 2018-10-23 10:12:15
Lapkričio 8 diena (Ketvirtadienis)
o 18:00 Šv. Mišios (Mirusiųjų intencijomis)
 
DĖMESIO:
o KVIEČIAME Į MIŠIAS ATVYKTI 15 MIN. ANKSČIAU, NES TUO METU BUS SKELBIAMOS MIŠIŲ INTENCIJOS UŽ MIRUSIUOSIUS
o NUO SPALIO 29 D. IKI GRUODŽIO 31 D. KEIČIASI ŠIOKIADIENIŲ IR ŠEŠTADIENIŲ MIŠIŲ LAIKAS. VAKARE MIŠIOS:
o LENKŲ KALBA 17 VAL.
o LIETUVIŲ KALBA 18 VAL.
 
 

 

aukštyn