LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XVII. Pirmuose senojo miesto vartuose

„Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį, vardu Barabas. Taigi, žmonėms susirinkus, Pilotas paklausė: „Katrą norite, kad jums paleisčiau: Barabą ar Jėzų, vadinamą Mesiju?“ Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo“ (Mt 27, 15–18). „Jie šaukė: „Barabą!“ Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju?“ Jie visi rėkė: „Ant kryžiaus jį!“ Jis klausė: „O ką gi pikta yra padaręs?“ Bet tie dar garsiau šaukė: „Ant kryžiaus jį!“ (Mt 27, 21–23).

Visagali amžinasis Dieve! Norėdamas žmonių giminei duoti sektiną nusižeminimo pavyzdį, Tu leidai mūsų Išganytojui priimti kūną ir kryžiaus kančias kentėti. Pasigailėk mūsų ir padėk, kad būtume verti jo pavyzdžiu kentėti ir dalytis Jo prisikėlimo nuopelnais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn