LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXIII. Viešpats Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi

XXIII. Viešpats Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi. Arnoldo Stasiulio fotografija Viešpats Jėzus neša savo kryžių į mirties vietą. Visą naktį kankintas, baisiai nuplaktas, erškėčiais vainikuotas, sunkaus kryžiaus slegiamas Jėzus vos gali paeiti; kraujas nudažo jo kelią; netekęs paskutinių jėgų, jis puola po sunkia našta.

„Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėt į pagundą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiai“ (Mk 14, 38).

Mes taip pat puolame po nuodėmės našta, dažnai iš savo silpnumo; ir atiskėlimas būna sunkesnis, negu kryžiaus nešimas.

Išklausyk, Viešpatie, nusižeminusiųjų maldas ir dovanok mums, Tau išpažįstantiems savo nuodėmes, maloniai suteik mums atleidimą ir ramybę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn