LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXIX. Viešpats Jėzus prie Golgotos kalno parpuola po kryžiumi trečią kartą

XXIX. Viešpats Jėzus prie Golgotos kalno parpuola po kryžiumi trečią kartą. Arnoldo Stasiulio fotografija Lipdamas į Kalvarijos kalną ir pamatęs savo mirties vietą, Jėzus vėl neteko jėgų ir trečią kartą parpuolė po kryžiumi. Bažnyčios tėvų nuomone, šis trečiasis puolimas vaizduoja žmonių atkritimą į sunkiąsias nuodėmes. Skaudus yra žmogaus nepastovumas: nežiūrint tikro gailesčio ir tvirto pasiryžimo pasitaisyti, kartais jis atkrenta į tą pačią nuodėmę... Nepamirškime, kad Dievo gailestingumas yra didesnis negu mūsų nedorybė.

Visagali amžinasis Dieve, liūdinčiųjų paguoda, dirbančiųjų tvirtybe, tepasiekia Tave iš bet kurio vargo šaukiančiųjų maldos, kad visi džiaugtųsi susilaukęs savo varguose tavo gailestingumo. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn