LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Nuo XIX a. tarnavę dvasininkai pasauliečiai

1664–1850 m. Kalvarijomis rūpinosi ir tarnavo Dominikonų vienuoliai. 1850 m. dominikonai buvo perkelti į Trakus. Kalvarijos bažnyčia kartu su parapija perėmė pasaulietiniai kunigai.

 • 1874–1880
  Jonas KAMINSKAS, Vicedekanas
  Vikarai: Karolis Obolevičius, Leonas Rypinski
   
 • 1880–1884
  Benediktas ŠIMKEVIČIUS, Vicedekanas
  Vikaras Feliksas Vojniuš
   
 • 1884
  Aleksandras GRINEVICKIS, O.M., Prelatas
   
 • 1884–1901
  Juozapas KLIKAVIČIUS, T. K.
  Mons. Juozapas Velževskis
  Mons. Felicijonas Šakenis
  Mons. Antanas Šadurskas
 •  1901–1907
  Jonas ADOMAVIČIUS T. K.
   
 • 1907–1916
  Bronislovas SAROSIEK
  Vikarai: Vladas Jerukevičius, Juozas Kancleris, Edvardas Cerrdu, Karolis Gumbardgis, Teofilius Pryšmont, Kazimieras Šylejko
   
 • 1916–1924
  Julijonas EYDZIATOVIČIUS
  Vikarai: Vincentas Ostanievičius, Jonas Poniatovskis, Boleslovas Hermanovičius
   
 • 1924–1934
  Tadas MAKAREVIČIUS, Dekanas
  Longinas Ivančyk
  Romualdas Dronič
   
 • 1934–1945
  Samuelis Stanislovas TRACEVSKIS
  Vikarai: Vladislovas Filipek, Vladislovas Malachovskis
   
 • 1945 –1949
  Stanislovas MILKOVSKIS, T. M. Profesorius, Dekanas
  Vikaras Vladislovas Malachovskis
   
 • 1949–1954
  Tadas HOPPE
   
 • 1954–1962
  Stanislovas WOVONOWICZ, Dekanas
  Vikarai: Jonas Ostvcyko, Juozapas Juodagalvis, Donatas Valiukonis
   
 • 1962–1964
  Longinas IWANCZYK
  Vikaras Leonas Savickas
 • 1964–1967
  Antanas DILYS
  Altarista Justinas Novickas, T. M.
   
 • 1967–1970
  Vaclovas ALIULIS, T. Lic.
  Altarista Justinas Novickas, T. M.
   
 • 1970–1972
  Juozapas POŠKUS, T.M.
  Altarist Justinas Novickas , T. M.
   
 • 1972–1974
  Justinas SENKUS, T.M.
   
 • 1974–1981
  Stanislovas KAKARIEKA 
   
 • 1981–1992
  Julius BALTUŠIS 
   
 • 1992–1996
  Raimundas VARANECKAS 
   
 • 1996–2006
  Kęstutis LATOŽA
 • Vikarai Antanas Domeikis, Vladimir Solovej, Virginijus Česnulevičius
   
 • 2006 - 2014
  Virginijus ČESNULEVIČIUS 
   Vikarai: Ruslan Vilkel. Povilas Narijauskas, Marek Butkevič, Mykolas Sotničenka
 •  
 • 2014 –
  Ruslan VILKEL, Dekanas
 • Vikarai: Marek Butkevič, Mykolas Sotničenka, Juzef Makut, Valentin Dulko
aukštyn