LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

VI. Pirmuose vandens vartuose

VI. Pirmuose vandens vartuose. Arnoldo Stasiulio fotografija Dovydo lūpomis Išganytojas skundžiasi: „Daugiau negu man ant galvos plaukų yra žmonių, kurie nekenčia manęs be priežasties“. „Tapau benamis savo giminėms, svetimas savo motinos vaikams“. „Vartuose žmonės skleidžia apie mane paskalas, smuklės lankytojai tyčiojasi iš manęs dainomis“ (plg. Ps 69, 5.9.13).

Meilingasis Viešpatie Jėzau Kristau! Minia šaipėsi iš Tavęs, kai buvai į miestą pro vartus vedamas. Sustiprink mus savo malone, kad nepaliautume Tau dėkoję už tai, jog meilingai lankai mūsų širdis savo įkvėpimais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn