LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XI. Antrą kartą pas Kajafą

XI. Antrą kartą pas Kajafą. Klaudijaus Driskiaus fotografija „Rytui išaušus, susirinko tautos seniūnai, aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai. Jie atsivesdino Jėzų į savo tribunolą ir reikalavo: „Jei tu Mesijas, tai prisipažink mums!“ Jėzus atsiliepė: „Jeigu jums ir pasakysiu, vis tiek manim netikėsite, o jei paklausiu, man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto Žmogaus Sūnus sėdės Dievo Galybės dešinėje“. Tada jie visi sujudo klausti: „Tai tu esi Dievo Sūnus?“ O jis atsakė: „Taip yra, kaip sakote: Aš Esu!“ Tuomet jie tarė: „Kam dar mums liudytojai?! Mes girdėjome iš jo paties lūpų!“ (Lk 22, 66–71).

Viešpatie Jėzau Kristau! Tu nužengei nuo Tėvo prieglobsčio iš dangaus į žemę ir išliejai savo brangiausią kraują mūsų nuodėmėms atleisti. Nusižeminę maldaujame tave, kad teismo dieną būtume verti stovėti Tavo dešinėje ir išgirsti: „Ateikite palaimintieji“. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn