LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XII. Antruose Siono vartuose

XII. Antruose Siono vartuose. Klaudijaus Driskiaus  fotografija „Visas susirinkimas atsistojo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą“ (Lk 23, 1). „Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmerktas, gailesčio pagautas nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir seniūnams trisdešimt sidabrinių ir tarė: „Nusidėjau išduodamas nekaltą kraują“. Tie atsakė: „Kas mums darbo?! Tu žinokis!“ Nusviedęs šventykloje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo: „Jų negalima dėti į šventyklos iždą, nes tai užmokestis už kraują“. (Mt 27, 3–6).

Viešpatie! Tu nė vieno neatstumi, atgailojantiems ir netgi dideliems nusidėjėliams rodai švelnų pasigailėjimą ir atlaidumą. Pasigailėk mūsų, išklausyk mūsų maldas ir apšviesk mūsų širdis, kad turėtume jėgų vykdyti Tavo įsakymus. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn