LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XIV. Pirmą kartą Geležiniuose Vartuose

XIV. Pirmą kartą Geležiniuose Vartuose. Arnoldo Stasiulio fotografija „Sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų, nusiuntė jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje. Erodas, pamatęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Mat jis jau pirmiau norėjo jį išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs ir tikėjosi pamatysiąs jį darantį kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visaip klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai apstoję be paliovos jį kaltino. Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui, aprengęs jį baltu drabužiu, pasiuntė atgal Pilotui. Tą dieną Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi“ (Lk 23, 7–12).

Dieve! Savo viengimiui Sūnui Tu lėmei būti žmonijos Išganytoju ir liepei jį Jėzumi vadinti. Trokštame garbinti Jo vardą čia, žemėje, ir džiaugtis regėdami jo veidą danguje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

aukštyn