LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XV. Pas Erodą

XV. Pas Erodą. Arnoldo Stasiulio fotografija „Ai, mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ (Ps 22, 2). „Bet aš kirminas, o ne žmogus, - vienų išjuoktas, kitų paniekintas. Visi, kas mane mato, iš manęs tyčiojasi ir šaipydamiesi kraipo galvas. „Pasitikėjo VIEŠPAČIU, tegelbsti jį, – tegu išvaduoja, jei juo gėrisi!“ (Ps 21, 7–9). „Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų“ (Fil 2, 8–9).

Viešpatie Jėzau Kristau! Erodo akivaizdoje Tu buvai išjuoktas ir baltu drabužiu apvilktas. Per Atgailos sakramentą grąžink nuodėmių daugybe suteptoms mūsų sąžinėms nekaltumą, kad augtume Tavo malone ir meile. Tu gyveni ir viešpatauja per amžius. Amen. 

aukštyn