LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XIX. Trečiuose naujojo miesto vartuose

XIX. Trečiuose naujojo miesto vartuose. Klaudijaus Driskiaus fotografija „VIEŠPATS yra mano šviesa ir išgelbėjimas, ko turėčiau bijotis? VIEŠPATS yra mano gyvenimo tvirtovė, prieš ką turėčiau drebėti? Kai nedori žmonės užpuola mane, norėdami mane suėsti – jie, mano užpuolikai ir priešai, klumpa ir žūva“ (Ps 27, 1–2). „Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi tavęs, Dieve. Visa gyvastimi trokštu Dievo – gyvojo Dievo, – kada nueisiu pamatyti Dievo veido?“ (Ps 42, 2–3).

Visagalis ir maloniausiasis Dieve! Pažvelk meilingai į mūsų maldas ir išvaduok mūsų širdis iš piktų minčių pagundų, kad taptume tinkama buveine Šventajai Dvasiai gyventi. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn