LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XX. Ketvirtuose senojo miesto vartuose

XX. Ketvirtuose senojo miesto vartuose. Klaudijaus Driskiaus fotografija Kristus skundžiasi Dovydo lūpomis: „Užgaulės drasko širdį, esu nevilties pagautas; laukiu užuojautos, bet nėr jokios, ieškau paguodos, bet nerandu, kas paguostų. Į mano maistą jie deda nuodų, troškuliui numalšinti man jie duoda acto“ (Ps 69, 21–22). „Bet aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui“ (Gal 6, 14).

Viešpatie, meilingai parodyk savo neišreiškiamą gailestingumą. Padėk mums iš visų nuodėmių išsinerti ir iš bausmių, kurias už jas užsitraukėm, išsivaduoti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn