LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXI. Rotušėje arba antrą kartą pas Pilotą

XXI. Rotušėje arba antrą kartą pas Pilotą. Arnoldo Stasiulio fotografija „Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurine skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi: „Sveikas, žydų karaliau!“ Ir daužė jam per veidą“ (Jn 19, 1–3). „Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurine skraiste. Pilotas tarė: „Štai žmogus!“ Aukštieji kunigai ir jų tarnai, pamatę jį, ėmė šaukti: „Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus!“ Pilotas jiems sako: „Jūs imkite ir patys nukryžiuokite! Aš nerandu jame kaltės“ (Jn 19, 5–6).

Visagali amžinasis Dieve! Viengimiui Sūnui Tu lėmei būti pasaulio Atpirkėju ir norėjai, kad tave permaldautų jo kraują. O kad mes savo išganymo kruviną kainą taip garbintume ir jos galybe čia, žemėje, nuo dabartinio gyvenimo nelaimių būtume taip apsaugoti, kad jos amžinaisiais vaisiais džiaugtumės danguje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn