LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXII. Viešpats Jėzus paima nešti Kryžių

XXII. Viešpats Jėzus paima nešti Kryžių. Arnoldo Stasiulio fotografija „Prisityčioję nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet [kareiviai] išvedė Jėzų nukryžiuoti“ (Mk 15, 20–21). ” Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą“ (Jn 19, 17). „Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi“ (Mt 16, 24).

Kaip aš priimu ir nešu Dievo apvaizdos man uždėtą kryžių?

Viešpatie, pažvelk į šią savo šeimą. Dėl jos mūsų Viešpats Jėzus Kristus sutiko būti išduotas į priešų rankas ir kryžiaus kančią iškentėjo. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. 

aukštyn