LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXV. Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių

XXV. Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių. Arnoldo Stasiulio fotografija „Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti jo kryžių“ (Mk 15, 21).

Nuvargęs Kristus meiliai priėmė Simono pagalbą. Nors čia pat buvo daug palydovų, tačiau tik Simonas buvo išrinktas šiai laimei – padėti Jėzui Jo kryžių nešti. Už tą pagalbą Viešpats neliko skolingas: abu Simono sūnūs vėliau tapo vyskupais ir kankiniais.

Klausk savęs: ar neatstumi kito pagalbos kelyje į Išganymą ir ar padedi kitam jo kryžių nešti?

Dieve, Tu Tave mylintiems visa išvedi į gera. Įkvėpk mūsų širdims nepalaužiamų Tavo meilės jausmų, kad jokios pagundos nepakeistų tų troškimų, kurie tavo įkvėpimu buvo pradėti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

aukštyn