LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXX. Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius

XXX. Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius. Arnoldo Stasiulio fotografija „Atėję į vietą, vadinamą Golgota (tai yra: „Kaukolės vieta“), davė jam gerti vyno, sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė“ (Mt 27, 33–34).

Kareiviai išvilko Jėzų iš drabužių, pasidalijo juos į keturias dalis, kiekvienam kareiviui po dalį, o dėl tunikos – ji buvo nesusiūta, nuo viršaus iki apačios megzta – metė burtą. Anot seno pasakojimo, ta tunika buvusi Jėzaus Motinos numegzta.

Bažnyčios tėvų nuomone, tunika simbolizuoja Bažnyčios vienybę.

Dieve, taisantis paklydusiu, renkantis išblaškytus ir saugantis surinktus, suteik krikščionių tautoms vienybės dovaną, kad būdamos vienybėje su tikruoju Tavo Bažnyčios ganytoju įstengtų Tau vertai tarnauti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn