LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXXIII. Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus

XXXIII. Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus. Arnoldo Stasiulio fotografija Jėzus mirė. „Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. Atsivėrė kapų rūsiai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių“ (Mt. 27, 51–52). „Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens“ (Jn 19, 33–34). „Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobules su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys“ (Jn 19, 40).

XXXIII. Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus. Arnoldo Stasiulio fotografijaDieve! Tu savo kančios pėdsakus mums palikai šventoje drobėje, į kurią Juozapas suvyniojo nuo kryžiaus nuimtą Tavo švenčiausiąjį kūną. Savo mirtimi ir palaidojimu nuvesk mus į prisikėlimo garbę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn