LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXXIV. Viešpaties Jėzaus Kristaus kapas

XXXIV. Viešpaties Jėzaus Kristaus kapas. Arnoldo Stasiulio fotografija „Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų Prisirengimo diena, o kapas arti“ (Jn 19, 41–42). „Juozapas pasiėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Paskui jis užrito didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą“ (Mt. 27, 59–61).

Viešpatie Jėzau Kristau! Mylėdamas žmones, Tu išliejai savo meilės turtus ir įsteigei Švenčiausiąjį Sakramentą. Išmokyk mus Tavo brangiausią Širdį mylėti ir tokiu įstabiu Sakramentu visada vertai naudotis. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn