LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

XXXV. Šventojo Kryžiaus atradimas

XXXV. Šventojo Kryžiaus atradimas. Arnoldo Stasiulio fotografija Karalienė šv. Elena ilgai ieškojusi Kalvarijos kalne atrado Viešpaties Jėzaus kryžių šalia kitų dviejų ir jį atpažino, stebuklingai išgijus ligoniui. Nuo to laiko Kryžiaus medžio dalelės yra laikomos bažnyčiose didžiausioje pagarboje, kaip brangi relikvija.

XXXV. Šventojo Kryžiaus atradimas. Arnoldo Stasiulio fotografija Dieve! Tu leidai savo kančios stebuklus atradus išganingąjį kryžių. Duok mums gyvybės medžio kaina laimėti amžinojo gyvenimo malonę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn