į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Tekstų archyvas atgal

Jaunimo tarnystės parapijoje
Paskelbta: 2010-12-07 17:47:04

 

„Mano dovana Dievui ir Jo bažnyčiai“
Algirdas Baltuškonis (ministrantas)

Patarnauju jau 10 metų, pusę nugyvento savo amžiaus. Ši tarnystė man yra labai svarbi, nes galiu tarnauti Dievui, kunigui ir tikintiesiems pamaldų metu. Iš tikrųjų labai gera, kai galiu prisidėti prie to, kad įvyktų šv. Mišios, regėti visą slėpiningą Auką iš labai arti. Ministranto tarnystė man yra Dievo dovana. Manau, buvimas ministrantu įpareigoja tarnauti ne vien bažnyčioje, bet ir už jos ribų, kitaip sakant, tarnauti visai Bažnyčiai, visiems žmonėms – tikintiems ir netikintiems, būti pavyzdžiu kitiems.'

 

 

„Sekminės laukiama šventė“
Justė Bartusevičiūtė

Anksčiau apie Sekmines beveik nieko nežinojau, ateidavau su šeima tradiciškai į kryžiaus kelią ir Šv. Mišias. Tačiau kai pradėjau lankytis Kalvarijų parapijoje kiekvieną sekmadienį, atradau šaunų jaunimą, kuris labai šiltai mane priėmė į bendruomenę ir įtraukė į jaunimo veiklą. Tada pradėjau gauti atsakomybių, savanorysčių, kurios iki šiol man teikia džiaugsmą, kadangi matau, kaip savo darbais prisidedu prie jaunų žmonių evangelizacijos. Viena iš savanorysčių yra Sekminių planavimas. Susirenka parapijos jaunimas ir kuria jaunimo pusdienio programą, kuri vyksta tradiciškai šeštadienį. Galvojam užduotis bei mąstymus Šviesos kelio stotims, planuojam teminius užsiėmimus, žaidimus, agapę. Visi parapijos nariai geranoriškai sutinka savanoriauti kaip vieninga bendruomenė, todėl šioje parapijoje jaučiuosi kaip šeimoje :)

„Taize’09 pasitikėjimo piligrimystė Kalvarijose“
Marta Surwiło

Vilnius Taize 2009 – Spotkanie Młodych nauczyło mnie pracy we wspólnocie, a bycie wolontariuszką było zarówno wyzwaniem jak też wielką przyjemnością i przygodą. Było to niezwykłe wydarzenie, które pozostawiło wiele miłych wspomnień, zdjęć; umożliwiło poznanie wielu ciekawych i życzliwych ludzi.

Vilnius Taize 2009 Jaunimo susitikimas išmokė mane darbo bendrystėje, o savanorystė man buvo kartu ir iššūkis, ir didelis malonumas bei nuotykis. Tai buvo tikrai neįprastas įvykis, kuris atmintyje paliko daug malonių akimirkų, vaizdinių, leido pažinti daug įdomių ir geranoriškų žmonių.

„Taize’09 pasitikėjimo piligrimystė Kalvarijose“
Aurelija Šukelytė

Trumpai norėjau pasidalinti savo patirtimi, kurią įgyjau per šį Taize‘09 susitikimą. Man tai buvo tikra PASITIKĖJIMO piligrimystė. Ištiesų labai bijojau nes laukė atsakingas darbas, o mūsų buvo maža grupelė. Vis meldžiausi:„Viešpatie, aš suprantu, kad Tu dabar labai užsiėmęs nes dėl šio Taize susitikimo Vilniuje meldžiasi tūkstančiai, bet gal Tu rastum sekundėlę..aš labai trumpai.. – atsiųsk mums žmonių. Atsiųsk žmonių žmonėms, kurie atvažiuos i Kalvarijų parapiją..“. Su šia malda ėjau miegoti, su ja kėliausi, ją nešiojau savo mintyse kiekvieną dieną, kol mus visiškai spaudžiant laikui – stebuklas! Tikras pasitikėjimo stebuklas, kai supratau, kad per vieną savanorių susitikimą tikrai neįsiminsiu visų pasiruošusių padėti vardų! Tikra malonė. Atrodo, kad taip gražiai turėčiau užbaigti, bet ne ne  nes tada supratau, kad jei jau Dievas išklauso – reikia naudotis proga ir dar paprašyti! Tada mano nuolatinė malda tapo:“ Viešpatie, Tu tikras Visagalis! Meldžiu, pripildyk mane pasitikėjimo tais žmonėmis, kuriuos Tu atsiuntei, taip kaip vis pildai savuoju pasitikėjimu..“. Mačiau norą ir visišką pasiruošimą tarnystei. Visi savanoriai buvo pasiruošę kalnus nuversti! O tada malda pasikeitė vėl:” Tėve – lai tai netampa darbu.., kd ne iš pareigos tarnautumėme, bet iš Meilės.

Šis Taize’09 susitikimas ne tik sustiprino mano santykį su Dievu, bet išmokė tikro psitikėjimo žmonėmis. Ačiū Dievui ir Taize broliams, kad turėjome galimybę mokytis vieni iš kitų, iš piligrimų, iš vyresniųjų parapijos malos grupelių, kurie padėjo, bei iš pačių mažiausių kurie prisidėjoIr vis dar nešioju maldą, bet jau kitokią:“ Ačiū Tau, Viešpatie, jog Tu pasitikėjai mumis“.
 

aukštyn