į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Tekstų archyvas atgal

Kilnojamų švenčių kalendorius
Paskelbta: 2015-01-05 20:21:52

 

Metai Skaitinių ciklai Gavėnios pradžia Velykos Šeštinės Sekminės Devintinės Advento pradžia
2009
B
02.25 04.12 05.21 05.31 06.11 11.29
2010
C
02.17 04.04 05.13 05.23 06.03 11.28
2011
A
03.09 04.24 06.02 06.12 06.23 11.27
2012
B
02.22 04.08 05.17 05.27 06.07 12.02
               
2013
C
02.13 03.31 05.09 05.19 05.30 12.01
2014
A
03.05 04.20 05.29 06.08 06.19 11.30
2015
B
02.18 04.05 05.14 05.24 06.04 11.29
2016
C
02.10 03.27 05.05 05.15 05.26 11.27
               
2017
A
03.01 04.16 05.25 06.04 06.15 12.03
2018
B
02.14 04.01 05.10 05.20 05.31 12.02
2019
C
03.06 04.21 05.30 06.09 06.20 12.01
2020
A
02.26 04.12 05.21 05.31 06.11 11.29

Skaitinių ciklai „A“, „B“ ir „C“ žymi Šventojo Rašto skaitinių sekmadienio Mišiose ciklus. „A“ metų sekmadieniais, išskyrus gavėnią ir Velykų laiką, skaitoma iš Evangelijos pagal Matą, „B“ metais – iš Evangelijos pagal Morkų ir „C“ metais – iš Evangelijos pagal Luką. Kiekvienais metais per gavėnią ir Velykų laiku skaitiniai imami iš Evangelijos pagal Joną, irgi kas treji metai pasikartojantys.

 

aukštyn