LT EN DE PL 
home

XIX wiek

Piešinys W XIX w. architektura zespołu zmieniła się tylko nieznacznie. Większych zniszczeń dokonała tylko armia francuska, która po zajęciu w 1812 r. kościoła i klasztoru, urządziła tu koszary i szpital. Pożar, który wybuchł tu, znacznie zniszczył zespół, wtedy też spłonęła biblioteka wraz z archiwum, dlatego na zawsze zaginęło wiele ważnych dokumentów, dotyczących dziejów tego miejsca.

Po zakończeniu wojen napoleońskich wszystkie kapliczki zostały odbudowane, w 1838 r. ukazał się bardzo popularny wśród pielgrzymów „Przewodnik po Kalwarii Wileńskiej“. Z myślą o każdej stacji Męki Pańskiej zostały ułożone i zapisane w kapliczkach lub w kościele krótkie wierszowane rozważania (do dziś zachowało się tylko kilka z nich).

W 1842 r. władze carskie przejęły na własność znaczną część ziem należących do klasztoru w Werkach, po kilku latach klasztor trynitarzy został zamknięty i oddany prawosławnym. W 1850 r. zamknięto również klasztor dominikanów w Werkach: zakonnicy zostali przeniesieni do klasztoru w Trokach, a kościół znalazł się pod opieką kapłanów z diecezji.

aukštyn