LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Stotys: sąrašas ir schema

Kryžiaus kelio apvaikščiojimo schema

Kryžiaus kelio apvaikščiojimo schema M. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kelio pradžia
I. Paskutinės vakarienės kambaryje
II. Prie Alyvų kalno
III. Alyvų darželyje
IV. Jėzų suima
V. Prie Kedrono upelio
VI. Prie įvedamųjų miesto vartų Jėzų apleidžia mokiniai
VII. Prie pirmųjų Ziono vartų
VIII. Pas Aną
IX. Pas vyriausiąjį kunigą Kajafą
X. Jėzus uždarytas Kajafo rūmų rūsyje<br /> XI. Antrą kartą pas Kajafą
XII. Prie antrųjų Ziono vartų
XIII. Pirmą kartą pas Pilotą
XIV. Pirmą kartą prie Geležinių vartų
XV. Pas Erodą
XVI. Jėzus Erodo paniekintas antrą kartą prie Geležinių vartų
XVII. Jėzus vedamas pas Pilotą pro pirmuosius senojo miesto vartus
XVIII. Prie antrųjų naujojo miesto vartų Jėzus pripažintas vertesniu mirties nei plėšikas Barabas
XIX. Jėzus nuplaktas rotušės kiemo vartuose
XX. Prie ketvirtųjų senojo miesto vartų
XXI. Jėzus pasmerkiamas mirčiai
XXII. Jėzus ima savo kryžių
XXIII. Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi
XXIV. Jėzus susitinka savo motiną
XXV. Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui nešti kryžių
XXVI. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą
XXVII. Jėzus parpuola po kryžiumi antrą kartą
XXVIII. Jėzus guodžia Jeruzalės moteris
XXIX. Jėzus trečią kartą parpuola po kryžiumi
XXX. Jėzų išvelka iš drabužių
XXXI. Jėzų prikala prie kryžiaus
XXXII. Jėzus miršta ant kryžiaus
XXXIII. Jėzų nuima nuo kryžiaus
XXXIV. Jėzaus kapas
XXXV. Šventojo Kryžiaus atradimas

aukštyn