LT EN DE PL 
home

Stacje: spis i schemat

Schemat obchodzenia Drogi Krzyżowej

M. Początek drogi naszego Pana Jezusa Chrystusa
I. Pokój Ostatniej Wieczerzy
II. Przy Górze Oliwnej
III. W Ogrodzie Oliwnym
IV. Schwytanie Jezusa
V. Przy rzeczce Cedron
VI. Przy bramie prowadzącej do miasta uczniowie opuszczają Jezusa
VII. Przy pierwszej bramie Syjonu (Dawida)
VIII. U Annasza
IX. U najwyższego kapłana Kajfasza
X. Jezus zostaje zamknięty w ciemnicy pałacu Kajfasza
XI. Po raz drugi u Kajfasza
XII. Przy drugiej bramie Syjonu (Dawida)
XIII. Po raz pierwszy u Piłata
XIV. Po raz pierwszy przy Bramie Żelaznej
XV. U Heroda
XVI. Jezus zlekceważony przez Heroda po raz drugi znajduje się przy Bramie Żelaznej
XVII. Jezus jest prowadzony do Pilata przez pierwszą bramę Starego Miasta
XVIII. Przy drugiej bramie Nowego Miasta Jezus zostaje uznany za bardziej godnego śmierci niż łotr Barabasz
XIX. Jezus zostaje ubiczowany w bramie prowadzącej na dziedziniec ratusza
XX. Przy czwartej bramie Starego Miasta
XXI. Jezus skazany na śmierć
XXII. Jezus bierze swój krzyż
XXIII. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
XXIV. Jezus spotyka swoją matkę
XXV. Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż
XXVI. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
XXVII. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
XXVIII. Jezus pociesza kobiety jerozolimskie
XXIX. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
XXX. Jezus jest obdzierany z szat
XXXI. Jezus zostaje przybity do krzyża
XXXII. Jezus umiera na krzyżu
XXXIII. Jezus zostaje zdjęty z krzyża
XXXIV. Grób Jezusa
XXXV. Odnalezienie Krzyża Św.

aukštyn