LT EN DE PL 
home

Dróżki Matki Boskiej

Chociaż pierwsza stacja Drogi Krzyżowej nazywa się W pokoju Ostatniej Wieczerzy, obchodzenie Kalwarii zwykle zaczynamy przy kaplicy Matki Boskiej Bolesnej. Kult Matki Boskiej był bardzo ważny dla wielu XVII-wiecznych Kalwarii, gdyż zgodnie z tradycją apokryficzną Matka Boska jako pierwsza obeszła stacje Drogi Krzyżowej. Nierzadko w Kalwariach budowano stacje MB Bolesnej, zwykle ustawiane w kierunku przeciwnym niż prowadziła główna trasa.

Ta tradycja jest typowa również dla Kalwarii Wileńskiej: dróżki Matki Boskiej obejmują 12 stacji,prowadzą one od Grobu Jezusa i idąc w kierunku przeciwnym wobec Drogi Krzyżowej, prowadzą do stacji W pokoju Ostatniej Wieczerzy. W przewodniku wydanym w 1826 r. wspomina się również o składającej się z 4 stacji Drodze Pogrzebu Najświętszej Marii Panny, która zaczynała się od Domku Jej śmierci (chodzi o dzisiejszą kaplicę MB Bolesnej) i prowadziła przez Bramę Wodną i most aż do kaplicy jej pogrzebania. Te dróżki obchodzoną w intencji szczęśliwej śmierci oraz wybawienia dusz czyśćcowych.

Kult Matki Boskiej Bolesnej w Kalwarii Wileńskiej nie rozwinął się tak bardzo, jak na przykład w Kalwarii Żmudzkiej czy w wielu Kalwariach w Polsce. Tu cała uwaga jest skupiona na Ukrzyżowanym i na Św. Krzyżu. Takie celowe ukierunkowanie, widoczne w doskonale przemyślanym umiejscowieniu względem siebie wszystkich budowli oraz wykorzystaniu uroków krajobrazu – to cecha wyróżniająca Kalwarię Wileńską.

aukštyn