LT EN DE PL 
home

Wnętrze

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vidus. Klaudijaus Driskiaus fotografijaW wystroju wnętrza również zachowane zostały formy typowe dla późnego baroku. W centrum kościoła wysokością i powierzchnią wyróżnia się nawa główna, która przechodzi w prezbiterium o takiej samej wysokości, zakończone półokrągłą apsydą. Para pilarów połączona arkami oddziela od centralnej przestrzeni znacznie niższe i węższe nawy boczne. Zakończenie transeptu tworzą nieduże kapliczki dobudowane do naw bocznych. Sześć barokowych, różnokolorowych ołtarzy ze sztucznego marmuru, kazalnica, chrzcielnica i organy – tworzą jednolity zespół wystroju wrzętrza. Formy architektoniczne ołtarzy są plastyczne, zdobią je rzeźby stiukowe, dekoracyjne modele. Szczególnie oryginalnie zostały wkomponowane kazalnica i chrzcielnica, tworzą one jednolity wystrój przeplatających się wymyślnych form rokokowych.

Od samego początku przy kościele działało znajdujące się pod opieką dominikanów bractwo Św. Różańca, które opiekowało się jednym z bocznych ołtarzy (w kościele zachował się pochodzący z XVII w. obraz Matki Boskiej Różańcowej). Inne ołtarze były poświęcone ważnym świętym dominikanom: św. Dominikowi, św. Hiacyntowi (Jackowi), św. Wincentemu Ferero, a także słynnemu franciszkańskiemu kaznodziei św. Antoniemu Padewskiemu. Z tematem Męki Pańskiej, oprócz Wielkiego Ołtarza, związany był też ołtarz Jezusa Frasobliwego. Z biegiem czasu nazwy ołtarzy zmieniały się, ale ich struktura architektoniczna pozostała bez zmian. Wśród innych cennych zabytków sztuki należy wymienić ciekawe portrety Piotrowskich, XVIII-wiecznych fundatorów odbudowy kościoła, wiszące na podwyższeniu organów. W zakrystii kościoła przykuwa uwagę dekoracja stiukowa z XVIII w.: sceny z Pisma Świętego, kompozycje roślinne i symboliczne obrazy związane są z typową dla całej świątyni tematyką Męki Pańskiej, ofiary i Odkupienia.

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vidus. Iš parapijos archyvų Sakykla. Klaudijaus Driskiaus fotografija Krikštykla. Arnoldo Stasiulio fotografija

aukštyn