LT EN DE PL 
home

Relikwia Krzyża Św.

Šv. Kryžiaus relikvija. Arnoldo Stasiulio fotografijaWiększość dawnych Kalwarii posiadała relikwię drzewa Krzyża Św., którego czczenie stanowiło ważną część kultu Męki Pańskiej. Taka relikwia znajduje się na przykład w Kalwarii Żmudzkiej. W kościele Kalwaryjskim w Wilnie również jest przechowywany XVIII-wieczny relikwiarz z relikwią drzewa Krzyża Św. Relikwiarz, artystycznie wykonany, jest srebrny, pozłacany, ozdobiony kryształem górskim. W 1960 r. relikwiarz został skradziony. W 2002 r. osoba, która go skradła, oddała go katolikom wileńskim za pośrednictwem prawosławnego metropolity mińskiego i słuckiego Filareta. Sama relikwia w ciągu tych czterdziestu lat zaginęła – dokument znajdujący się w relikwiarzu pozwala sądzić, że cząsteczka drzewa Krzyża Św. była przechowywana osobno od srebrnego krzyża, dlatego jej los jest nieznany. Metropolita Filareta wystarał się u patriarchy Jerozolimy o inną relikwię Krzyża Św. i włożył ją do relikwiarza, który oddał katolikom wileńskim. W dn. 4 maja 2003 r. w Wilnie odbyły się uroczystości z okazji powrotu relikwiarza. Święta relikwia jest wystawiona dla czczenia przez wiernych w bocznym ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej. 

Modlitwa przy relikwiach Krzyża Święty

O Krzyżu Święty, nasiono dobra,
Przymierzu między ziemią i niebem.
Pozwól pokochać Ciebie,
Któryś uratował nas od złego, odkupił z niewoli.

O Krzyżu Święty, ratuj swoje dzieci,
Drzewo delikatne, święte, trzymające Jezusa.
Cały świat pieśniami wysławia Twoje piękno,
Jedyny przyjacielu mojego Zbawiciela.

O Krzyżu Święty, Tyś naszym życiem,
Tyś stolicą sławy, gdzie umarł Król.
Cały świat pragnie Ciebie czcić,
Nasze zbawienie, moja jedyna miłości.

O Krzyżu Święty,
Na Tobie zabrzmi zaczęta przez Jezusa pieśń zwycięstwa.
Przez Ciebie wszystko dokonało się i wszystko będzie żyło w Tobie,
O wiecznie promieniujący przebłysku piękna.

O Krzyżu Święty, światło i prawdo,
Jedyna nadziejo cierpiących,
U Twego podnóża
Stała wierna Panna, która stała się Matką ludzkości.

O Krzyżu Święty, Wieczna świątynio odpuszczenia,
W Tobie wszystko żyje.
W Tobie zrodził się Kościół – rzeczywistość mistyczna –
Prawdziwy sakrament miłości. 

aukštyn