į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

PARAPIJOS SKELBIMAI, II EILINIS SEKMADIENIS, sausio 19 d.
Paskelbta: 2020-01-19 11:21:23

Šią savaitę viso pasaulio krikščioniškos bendruomenės meldžiasi už krikščionių vienybę. Ateinantį penktadienį 18 val. kviečiame dalyvauti pamaldose už krikščionių vienybę, kurios vyks šv. Jonų bažnyčioje.

Ateinantį sekmadienį pirmą kartą švęsime Popiežiaus įvestą Dievo žodžio sekmadienį. Tebūna Šventasis Raštas ne tik turima, bet ir skaitoma, apmąstoma knyga, kuri teįkvepia mūsų maldą. Zakristijoje kviečiame įsigyti Šventąjį Raštą ar bent Naująjį Testamentą ir jį ne tik turėti namuose, bet ir skaityti, su juo melstis.

Ačiū visiems, besikviečiantiems į namus kalėdojantį kunigą. Jeigu norite, kad ir jūsų namus aplankytų kunigas, pirmiausia prašome susitarti su kaimynais ir tada suderinti kunigo atvykimo datą ir laiką.

Zakristijoje galite rasti Vilniaus Kalvarijų parapijos kalendorių 2020-iesiems metams, žurnalą Artuma, kurio tema „Dievui - taip, Bažnyčiai - ne“.

Parapijos namuose atidaryta parodaMarija - Rožinio Karalienė. Užsukite jos aplankyti.

Palaimintos savaitės †

aukštyn