į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

Parama ir aukos
Paskelbta: 2020-03-24 12:12:44

 Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą mūsų parapijai.

Savo auką galite pervesti ir tiesiai į banko sąskaitą:
Paramos gavėjas: Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
Sąskaitos numeris: LT167044060001477217 SEB Bankas
Paskirtis (nurodyti):
1) Auka remonto darbams ir parapijos išlaikymui;
2) Auka už Šv. Mišias;
Dėkojame už 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos pervedimą parapijai ir kviečiame vėl visus parapijiečius savo aukomis prisidėti prie remonto darbų bei parapijos pastoracinės veiklos.
Jei nuspręsite 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos pervesti parapijai, užeikite į zakristiją. Suteiksime reikiamą informaciją.
Paramos gavėjo identifikacinis numeris: 191301466
Paramos gavėjas: Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
Adresas: Kalvarijų g. 329, 08420 Vilnius
aukštyn