į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Skelbimų archyvas atgal

PARAPIJOS SKELBIMAI, XIX EILINIS SEKMADIENIS, 2019-08-11
Paskelbta: 2019-08-12 11:24:19

Rugpjūčio 14 d. Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

Mūsų parapijoje „Mažieji atlaidai“.

11. 30 val. Rožinio malda ir šv. Kryžiaus relikvijos pagerbimas.

12.00 Šv. Mišios aukotojų prie šv. Kryžiaus relikvijos intencijomis.

Šv. Mišias aukos Vilniaus Arkivyskupijos tribunolo oficiolas Kun. Bažn. t. lic. Andrejus Bogdevičius.

Rugpjūčio 15 d. Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė).

Šv. Mišios 10.30 ir 12.00 lt. Į Šv. Mišias atneškite šių metų vaisių, daržovių, žolynų ir vaistažolių, kurie po kiekvienų Šv. Mišių bus palaiminti.

Po kiekvienų šv. Mišių „Vilties“ dienos centro neįgalieji prie parapijos namų (parkinge) vaišins kava. Nuostabi akimirka stabtelt su artimiausiais, pabendrauti. Kavą galima bus įsigyti už simbolinę auką.

Dėmesio: vakarinių 19.00 val. Šv. Mišių nebus.

Rugpjūčio 15 d. vykstantys į piligriminę kelionę i Pivašiūnus, kviečiame jau būti 7.45 prie bažnyčios stovėjimo aikštelės. Išvykstama. 8.00. Apgailestaujame, laisvų vietų neturime.

Rugpjūčio 31 d., (šeštadienį), Kalvarijų jaunimėlis savo bendraamžius (nuo 14 iki 21 m.) kviečia į piligriminę kelionę į Marijampolę, aplankant pal. Jurgį Matulaitį. Kelionė bus puiki galimybė pavesti pal. Jurgio globai prasidėsiančius mokslo metus. Kelionės kaina - 6–7 eurai.

Zakristijoje katalikiška spauda: naujas nr. „Magnificat“ rugpjūčio ir rugsėjo mėnesio.

Palaimintos savaitės +

aukštyn