į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Įvykių archyvas atgal

Sekminių iškilmės Vilniaus Kalvarijose 2012
Paskelbta: 2012-08-16 18:24:50

Gegužės 27 d., sekmadienį, Vilniaus Kalvarijose baigėsi keturias dienas trukusios Sekminių iškilmės. Šiemet Kryžiaus kelio, adoracijų, šv. Mišių metu buvo apmąstomas pal. arkiv. Jurgio Matulaičio gyvenimas ir mokymas.

Sekminių iškilmės prasidėjo gegužės 24-ąją, ketvirtadienį, Švč. Sakramento adoracija Kalvarijų bažnyčioje. Gegužės 25-ąją meldėsi kunigai ir vienuoliai. Jie parengė Kryžiaus kelio mąstymus. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Gegužės 26-oji buvo skirta vaikams ir jaunimui. Vaikai tradiciškai ėjo trumputį Kryžiaus kelią ir šventė šv. Mišias prie Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios. Šv. Mišioms vadovavo kun. Mindaugas Malinauskas SJ. Kryžiaus kelyje vaikai turėjo įvairių užduočių, taip pat gavo dovanų pieštuką su užrašu: „Ateik, Šventoji Dvasia“.

Jaunimo iškilmė prasidėjo Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje katecheze „Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis“, kurią vedė kun. Arūnas Kesilis. Po to jaunimas nešė kryžių nuo Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios iki Vilniaus Kalvarijų. Kalvarijų bažnyčioje buvo švenčiamos šv. Mišios, vyko šlovinimas. Šventė baigėsi agape ir jaunimo Šviesos keliu, kurio metu jaunuoliai galėjo apmąstyti Dievo veikimo ženklus savo gyvenime.

Gegužės 27-ąją, pagrindinę Sekminių dieną, šv. Mišias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Per šv. Mišias teiktas Sutvirtinimo sakramentas.

aukštyn