į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Įvykių archyvas atgal

Švento Kryžiaus Atradimo parapijos vasaros stovykla 2014
Paskelbta: 2014-08-05 13:46:55

Dėl gausumo šeimos neretai susiduria su apribojimais susitikti ilgesniam laikui su kitomis katalikiškomis šeimomis ir taip stiprinti tiek savo tikėjimą, tiek ir bendrystę parapijoje. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos ir Švento Kryžiaus Atradimo (Vilniaus Kalvarijos) parapijos pastoracinės Tarybos skirtos lėšos parapijos stovyklos organizavimui suteikė galimybę parengti šeimų stovyklą. Visų dalyvių vardu nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą.

Tarp išlakių pušų pabirusi „Asvejos“ stovyklavietė sulaukė 75 dalyvių: 19 šeimų (36 suaugę su 32 vaikais) bei 7 savanorių. Taip pat joje svečiavosi parapijos dvasininkai bei du pranešėjai.

Ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį buvo laikytos Šventosios Mišios, kurias aukojo mūsų naujasis klebonas Ruslan Vilkel bei parapijos šeimų judėjimą globojantis vikaras Marek Butkevič. Labai džiaugiamės, kad karšto vasaros darbymečio metu mus aplankė ir kiti parapijos dvasininkai – kunigai Mykolas Sotničenka ir Juzef Makut bei diakonas Arūnas Kalpakovas.

Sekmadienį visi stovyklos dalyviai nuvyko į Dubingių švento Jurgio bažnyčią, kurioje aktyviai dalyvavo šventų Mišių liturgijoje: giedojo merginų chorelis, buvo skaitomas Dievo žodis,  kunigui patarnavo ministrantai, buvo renkamos aukos. Džiaugsmingai mus pasitikęs kunigas Anton Zavalskij šias gausias mišias ramioje Dubingių bažnytėlėje įvardijo kaip tikrą Dievo stebuklą.

Stovyklos metu buvo pravesti 3 teminiai seminarai šeimoms. Du seminarus, skirtus dvasiniam gydymui sisteminės terapijos pagalba, pravedė psichologė Audronė Davalgienė. Seminarų metu dalyviai buvo supažindinami su teorine medžiaga, o po to mažesnėse grupelėse diskutuodavo pranešėjo pateiktus klausimus. Kalbėjomės apie įvairius šeimos mitus, trikdančius mūsų santykius bei stiprybės šaltinius, padedančius šeimoms išlikti darnoje įvairiose situacijose. Diskusijų refleksijos buvo pristatomos bendrame rate.

Trečiojo seminaro tema buvo džiaugsmas. Šventasis Jonas Paulius II-sis sakė „Neleiskite pasauliui pavogti jūsų džiaugsmo!“ Džiaugsmas yra ne tik dovana, bet ir užduotis, nes ne visose gyvenimo situacijose paprasta jį atrasti ir išlaikyti. Kaip reikia klausyti Dievo balso ir prašyti Jo patarimo būti džiaugsme, su stovyklos dalyviais dalinosi brolis Pranciškus iš Tiberiados bendruomenės.

Tėvų susitikimų metu su stovyklautojų vaikais bendravo išradingi savanoriai. Pagal amžiaus grupes paskirstyti vaikai turėjo savo atskirus užsiėmimus – mažieji statė smėlio pilis, vyresnieji piešė ir darė rankdarbius, vyriausieji varžėsi „proto mūšyje“ bei orientaciniame žaidime.

Stovykla buvo skirta ne tik dvasiniam tobulėjimui, bet ir bendrystės stiprinimui per įdomias patirtis. Gausus stovyklautojų būrys apsilankė Asvejos regioninio parko Dubingių lankytojų centre bei Dubingių piliakalnio ekspozicijoje, skirtoje Radvilų giminei.

Švento Jokūbo dienos vakare, liepos 25-tąją, teatro ir kino režisierius, piligrimas Jokūbas Vilius Tūras pristatė savo pilnametražį dokumentinį filmą „Sapnuoju, kad einu“ pelniusį „Sidabrinė gervė 2013“ geriausio dokumentinio filmo įvertinimą. 2010-aisiais,  Jokūbo šventaisiais metais, iš savo namų Vilniuje sausį pėsčiomis į Santjago de Kompostelą iškeliavęs režisierius sukūrė filmą apie 4500 kilometrų kelionę, kuri jam buvo ne tik ėjimas link šventojo kapo, bet ir dvasinio gijimo kelias.

Šeštadienio popietę stovyklavietė skardėjo nuo skanduočių ir palaikymo šūksnių – vyko šeimų estafetės. Trys jungtinės šeimų komandos varžėsi greičio, vikrumo ir susitelkimo trasose.

O vakare į mėlyną dangų kilo laužo dūmas ir sklido skardžios dainos. Buvo net „talentų šou“, kuriame akordeonu grojo ir kunigas Juzef.

Stovyklą baigėme sekmadienį bendru pokalbiu apie tai, kas labiausiai atliepė stovyklos metu, ką galvojame pakeisti šeimos gyvenime. Kelios šeimų išsakytos mintys:

„ieškosime šeimoje daugiau džiaugsmo“,

„daugiau kalbėsime apie Dievą“

„pasistengti matyti Dievo veikimą kiekviename žingsnyje“

„perduoti tai, ką išgirdau ir jutau, savo vyrui, kurio šiandien čia nėra“

„supranti, kad nesi vienišas tikėjimo kelyje“

„daugiau skirsime laiko maldai namuose“

„kursiu grupelę šeimos problemoms aptarti“

„džiaugsmas, kad pabendravome“.

Antroji parapijos vasaros stovykla baigėsi, tačiau bendrystės jausmas išliko. Džiaugiesi, kiek daug dovanų ir tvirtumo tau ir tavo šeimai duoda Jėzus ir stipri bendruomenė. Tikime, kad stovykloje pasėti pasitikėjimo, draugystės ir džiaugsmo grūdai duos gausų derlių mūsų parapijoje.

Šeimų grupė „Gyvybės duona“

gyvybes-duona@googlegroups.com
 

aukštyn