LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

VII. Pirmuose Siono vartuose

VII. Pirmuose Siono vartuose. Arnoldo Stasiulio fotografija Nedėkinga Jeruzalė priima Viešpatį Jėzų ne kaip Išganytoją, bet kaip tautos priešą. Viešpats galėtų nusiskųsti: „Mano tauta, ką aš tau padariau? Ar kuo aš tave užgavau? Atsakyk man. Ar už tai, kad tave vedžiau tave tyrais keturias dešimtis metų ir mana maitinau tave, ir įvedžiau į labai gerą žemę, tu prirengei Kryžių savo Išganytojui?“

Klausk savęs, ar tau nebūtų lengviau Dievo teisme, jei visai nebūtum pažinęs Kristaus Kančios, neg dabar, kai matydamas Jėzaus širdies gerumą nenustoji Jos įžeidinėjęs?

Visagalis amžinasis Dieve, amžino Jeruzalės miesto Kūrėjau ir Saugotojau! Dieną ir naktį saugok mūsų Tėvynę su jos gyventojais, kad jie džiaugtųsi saugiu gyvenimu ir taika. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

aukštyn