LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

VIII. Pas Aną

VIII. Pas Aną. Arnoldo Stasiulio fotografija„Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną“ (Jn 18, 12). „Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė: „Aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems sakęs“. Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą, tardamas: „Šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui?!“ Jėzus jam tarė: „Jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa, o jei tiesą, – kam mane muši?“ Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiąjį kunigą Kajafą“ (Jn 18, 19–24).

VIII. Pas Aną. Arnoldo Stasiulio fotografija Kantriausias Viešpatie Jėzau Kristau! Tu nugalėjai mus savo gerumu, nes galėdamas nubausti įpykusį tarną ramiai priėmei jo smūgį į veidą. Padėk mūsų valiai, kad dėl Tavo meilės įstengtume nekeršyti savo įžeidėjams ar skriaudėjams. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn