LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
KRYŽIAUS KELIO STOTYS

IX. Pirmą kartą pas Kajafą

IX. Pirmą kartą pas Kajafą. Arnoldo Stasiulio fotografija „Tie, kurie buvo suėmę Jėzų, nuvedė jį pas vyriausiąjį kunigą Kajafą, kur buvo susirinkę Rašto aiškintojai ir seniūnai. Petras sekė jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų ir, įėjęs į kiemą, atsisėdo su tarnais pažiūrėti, kuo viskas baigsis. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo neteisingo parodymo prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti, tačiau nerado, nors daug buvo atėję neteisingų liudytojų. Pagaliau išėjo priekin du ir tarė: „Šitas yra sakęs: 'Aš galiu sugriauti Dievo šventyklą ir per tris dienas ją vėl atstatyti'“. Tada atsistojęs vyriausiasis kunigas paklausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai į šituos kaltinimus?!“ (Mt 26, 57–63).

Viešpatie Jėzau Kristau! Netikri liudytojai neteisingai skundė Tave Kajafui, kad galėtų pasmerkti mirti. Mes nuolankiai prašome Tave: padėk mums, kad šiame gyvenime patyrę daug neteisybės, nenustotume pasitikėti visų žmonių amžinu Teisėju, Tavo Tėvu, mūsų Viešpačiu. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

aukštyn